Bao tay len hỗ trợ thi công chà ron

Bao tay len hỗ trợ thi công chà ron

Đây là loại bao tay len có phủ hạt nhựa để tăng độ ma sát khi thi công hay cầm đồ vật. Dùng khi thi công cắt bằng máy sẽ an toàn và chuyên nghiệp hơn. Dùng và bảo quản tốt thì có thể sử dụng được nhiều lần

BTL

7000 đ

Liên Hệ Mua hàng

Đây là loại bao tay len có phủ hạt nhựa để tăng độ ma sát khi thi công hay cầm đồ vật. Dùng khi thi công cắt bằng máy sẽ an toàn và chuyên nghiệp hơn. Dùng và bảo quản tốt thì có thể sử dụng được nhiều lần.

DỤNG CỤ PHỤ KIỆN THI CÔNG CHÀ RON