Dao Cạo Sàn, Dao Cạo Ron Thừa Perflex – Sủi Cạo Ron

Dao cạo ron thừa Perflex là dụng cụ làm sạch ron thừa ở 2 bên mạch ron sau khi bắn keo epoxy 2 thành phần. Ngoài ra còn có thể sử dụng để cạo sàn, cạo sơn bám trên bề mặt sàn, mặt kính…